• Moja goralská dedina-Hladovka 🏠🎻🎶

     • Každý by mal vedieť odkiaľ pochádza, kde býva, aká je história jeho dediny v ktorej žije. My sme sa na toto poznávanie vydali v slniečkovej triede a to so všetkým čo k tomu patrí. Deti si porozprávali a aj ukázali ženský či mužský goralský kroj, p.učiteľka Janka  zobrala malých goralov na výlet k nej domov a tam im otvorila truhlicu nádherných goralských krojov ktoré vyšívala jej babka p.Angela Korčeková. Deti sa zahrali na muzikantov, stihli navštíviť izbu goralských tradícií a veru si to všetko poriadne užili 🙂👌

     • Informácie ku začiatku školského roka 2023/2024 👧👦👩‍🏫🚗⚽

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hladovke vám oznamuje:

      Prevádzka MŠ začína 04. 09. 2023 o 6.30 hod. do 16.00 hod. Pri príchode do MŠ si rodičia novoprijatých detí podpíšu potvrdenie o bezinfekčnosti. Rodičia ostatných detí si tlačiva vyplnia cez edupage ako po iné roky.

       

      Dieťa do MŠ potrebuje:

      malé deti  - pyžamko s plátenným vreckom, podpísaný pohár na

      pitný režim, pevné prezuvky- nie kroksy, ani šľapky, náhradné

      oblečenie do skrinky, podbradník podľa potreby, všetky veci

      podpísané

      veľké deti - pevné prezuvky- nie kroksy, ani šľapky, 2 ks pohárov

      – na pitný režim a na umývanie zúbkov, zubná pasta, zubná kefka,

      úbor na cvičenie – krátke nohavice, ponožky a tričko v plátennom

      vrecúšku

      všetky deti – celý balík hygienických vreckoviek.

       

      Zároveň oznamujeme rodičom, že dňa 06. 09. t. j. streda o 15.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie. Žiadame všetkých o účasť nakoľko sa koná len raz za rok.

      Prosíme vás zabezpečte si svoje deti tak, aby neboli prítomné na rodičovskom združení.

       

      Pokyny od vedúcej ŠJ:

      V prílohe si nájdete prihlášku na stravovanie, prosím stiahnite si ju, vyplňte a prineste ju v pondelok (04.09. 2023) vedúcej ŠJ.

      PRIHLaSKA_NA_STRAVOVANIE_MS_(1).odt

     • Rozlúčka s predškolákmi, 28.6.2023 🌞💼🖋📚📖📐💗

     • Nadišiel deň, kedy sa aj v našej materskej škole, ozýval naposledy spev, tanec, básne našich najstarších detí- predškolákov. Svojim rozlúčkovým programom sa poďakovali svojim pani učiteľkám, kamarátom a všetkým ostatným, s ktorými sa stretávali denno-denne v ich druhom domove- v škôlke. Pani učiteľky Janka a Sonička, im rozdali pamätné listy, diplomy, darček a zapli im pamätný odznak so žltou stužkou, ako absolventom ktorí ukončili predprimárne vzdelávanie v slniečkovej triede 🌞🎗. S radostnou náladou, sme si potom užili príjemné chvíle pri zmrzlinovom pohári 🍨🍧🍦 a spomínaní na krásne spoločné chvíle prežité spoločne v našej škôlke. A keďže čas neúprosné beží, školské tašky sú doma pripravené, hlavičky na učenie taktiež, nezostáva našim predškolákom nič iné zakričať len.....: " Ahoj škôlka, škola volááááá.....". 🖋💼📚📖📐💗😉

      Pred prehraním videa si stlačte v pravom dolnom rohu- v nastaveniach kvalitu obrazu videa na najvyššiu. Ďakujeme.

     • Predškolácky trojboj

     • Naši traja predškoláci z MŠ Hladovka- Adamko, Riško a Šimonko sa zúčastnili 24.ročníka súťaže "Predškolácky trojboj" v Čimhovej, pod názvom Svet čarodejníc. Deti preukázali svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti z rôznych oblastí predprimárneho vzdelávania. Všetko úlohy hravo zvládli a do našej škôlky sa vrátili k svojim kamarátom s množstvom zážitkov 😊👌. Gratulujeme 😉.

      Pred prehraním videa si stlačte v pravom dolnom rohu v nastaveniach kvalitu obrazu videa na najvyššiu. Ďakujeme.

     • Vychádzka k vode 🌞🌹🐸🐟🦋

     • Krásny slnečný deň, tričká s krátkym rukávom, kraťasy, šiltovky, ruksaky, desiata a už nám nič nebránilo využiť dokonalú vychádzku k vode. Na prechádzke sme obdivovali nádhernú prírodu, lietajúci hmyz a pri vode sa nám podarilo vidieť žabky a rybky. Unavení, ale plný zážitkov, sme zvládli cestu naspäť, do našej materskej škôlky.

      Pred prehraním videa si stlačte v pravom dolnom rohu v nastaveniach kvalitu obrazu videa na najvyššiu. Ďakujeme.

     • PROJEKT: Technické kútiky 2023 - Technický kútik u goralov

     • V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu - Technické kútiky 2023 podporovaný Nadáciou Kia Slovakia. Z finančných prostriedkov, ktoré sme získali sme vytvorili v slniečkovej triede - Technický kútik. 

      Deti predškolského veku u nás v materskej škole si osvojili technickú gramotnosť a manuálne zručnosti. Manipuláciou s reálnym náradím si osvojili aj názvy jednotlivého náradia. Naučili sa používať jednotlivé náradie, vedia dodržiavať pravidlá v technickom kútiku a dbať na svoju bezpečnosť i ostatných kamarátov. 
      Zriadením technického kútika sme nielen u chlapcov, ale aj u dievčat vzbudili záujem o manuálne zručnosti. Počas ranných hier a činností, vzdelávacích aktivít a pobytu vonku zatĺkajú klince kladivami, následne ich vyberajú, merajú rôznymi metrami a realizujú iné činnosti zamerané na rozvoj technickej gramotnosti. Deti sa počas technickej výchovy naučili zatĺkať klince, vyberať klince kliešťami, merať rôznymi druhmi metrov, porovnávať odmerané vzdialenosti, porovnávať šróby podľa veľkosti (aj usporiadať ich podľa veľkosti), priraďovali šróby k maticiam rovnakej veľkosti, opracovávali drevo - brúsiť ho. Deti s použitím rôzneho náradia skúmajú vlastnosti rôznych materiálov - drevo, plast, sklo, guma.

      Sme vďační, že vďaka tomuto kútiku môžeme u našich detí rozvíjať manuálne zručnosti a prácu s reálnym náradím. Zriadením technického kútika budeme organizovať rôzne aktivity počas nasledujúcich školských rokov.

      Ďakujeme Nadácií Kia Slovakia za možnosť zrealizovať technický kútik u nás v materskej škole.  

      A ako išla práca našim detičkám v technickom kútiku si môžete pozrieť na fotografiách nižšie. 

     • Deň detí 20. 06. 2023 🌞

     • Od rána nám prialo počasie a my sme si tak mohli naplno užiť sviatok venovaný všetkým deťom. Na 20. 06. 2023 sme pre nich pripravili rôzne disciplíny. Po splnení všetkých úloh na nás čakala sladká odmena a tanec. Oslava pokračovala aj v poobedňajších hodinách spoločnou opekačkou s rodičmi. Za odmenu si malí šikovníci odniesli domov veľa sladkostí a určite ešte viac krásnych zážitkov. Prajeme všetkým detičkám, nielen v tento ich veľký sviatok, ale po všetky dni, aby boli milované a dostávali od svojich blízkych čo najviac pozornosti a lásky.

     • Deň vody s hasičmi 15. 06. 2023 🧑‍🚒🚒

     • Vo štvrtok 15. 06. 2023 pre nás pripravili hasiči Dušan Buš a Marián Hutlas z DHZ Hladovka príjemné dopoludnie. Oboznámili nás s hasičskou technikou a výstrojom. Ukázali nám postup pri poskytovaní prvej pomoci. V závere nás upozornili na možné nebezpečenstvo ohňa a jeho následky. Veľmi pekne ďakujeme našim hasičom a aj pánovi starostovi za sladkú odmenu pre všetky deti.

     • Deň matiek 💗👩‍👧‍👦🌷🌻

     • 24.05.2023

      Máj, lásky čas a v ňom je špeciálny deň a miesto pre naše mamičky. Aj v našej škôlke, si detičky poctivo a s nadšením pripravovali prekvapenie v podobe programu pre ich poklady- mamky. Deti sa predstavili s pásmom, ktoré poukazuje na plynulosť času od detstva, kedy sa dievčatá hrali na mamičky s bábikami, varili im, chlapci sa zabávali a behali po lúkach, až po postupné dospievanie, kedy chodili na zábavy. Zábavné, no zároveň citlivé pásmo, nenechalo suché nejedno oko mamičiek, pri pohľade na ich ratolesti a spomienky na mladosť. Ku koncu vystúpenia dostali mamičky darček a nachvíľu si oddýchli pri malom občerstvení.  Ďakujeme mamky, že sme s vami mohli prežiť krásne popoludnie 🥰💗.

     • Spieva celá rodina ❤️🎶👪

     • V nedeľu, 7. mája sa v kultúrnom dome vo Vitanovej uskutočnila okresná súťaž materských škôl v speve ľudových piesní detí a ich rodín, pod názvom SPIEVA CELÁ RODINA. Našu materskú školu reprezentovala rodinka Lukáška a Tomáška Greštiakovcov. Umiestnili sa na prvom mieste - v zlatom pásme. Srdečne gratulujeme a tešíme sa zo zachovania folklóru a ľudových piesní v rodinách. 

      Video z vystúpenia si môžete pozrieť nižšie, vystúpenie našej víťaznej rodinky je od 43 minúty. 

     • Zápis do 1. ročníka 🏫🎓

     • 25.4. 2023 sa naši predškoláci zúčastnili zápisu do základnej školy. Spolu s pani učiteľkami si pripravili nádherný program s tematikou školy (program si môžete pozrieť nižšie na videu). Po programe sa presunuli do krajiny 7 trpaslíkov, kde plnili rôzne úlohy, ktoré si pripravili pre nich žiaci s pani učiteľkami zo základnej školy. Po splnení úloh dostali vstupenku, ktorou sa preukážu v septembri pri prvom prekročení brán ZŠ. Už teraz sa nevedia dočkať!

      Ahoj škôlka, škola volá! 

     • Habovský speváčik 🎶🎼

     • Okresné kolo v speve ľudovej piesne s názvom Habovský speváčik úspešne reprezentoval náš spevák:

      Michal Motýľ, ktorý sa umiestnil v zlatom pásme a získal 1. miesto. Spieval goralskú pieseň "Nedaleko mlacaski", video si môžte pozrieť vo fotogalérii nižšie.

      Michalovi gratulujeme a tešíme sa z úspechu ! ♥

     • Zápis a prijatie dieťaťa do MŠ Hladovka pre školský rok 2023/2024

     •  

      Do MŠ budú deti prijaté na základe elektronickej prihlášky,

      ktorú nájdete na stránke: https://mshladovka.edupage.org/ 

      spolu s tlačivom: Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.
       

      MŠ Hladovka prijme deti:

      • vo veku od 3 do 6 rokov,
      • prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné / deti, ktoré dovŕšili 5 rok veku/,
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
      • deti, o ktoré sa stará jeden z rodičov a je samoživiteľ rodiny,
      • deti, pochádzajúce z rodín v hmotnej núdzi a znevýhodneného prostredia.

      Priebežne počas roka sa príjmu deti len vtedy, ak bude v materskej škole voľná kapacita.
      Mladšie deti ako 3 roky budú tiež prijaté, len ak bude voľná kapacita MŠ.

      Musia mať osvojené hygienické návyky (samostatne sa obliecť, najesť, byť odplienkované).
      Súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, že je dieťa zdravé a spôsobilé navštevovať materskú školu.

      Vytlačenú prihlášku, podpísanú obidvoma rodičmi, spolu s potvrdením od lekára, prineste osobne do MŠ v termíne od 15.05.2023 do 19.05.2023 v čase od 8.00 hod do 15.00 hod.

     • Logická olympiáda pre najmenších 🏫🥇🏆🧮

     • Dňa 5.4.2023 sa detičky zo slniečkovej triedy zúčastnili logickej olympiády.

      Súťaž podporuje rozvoj logického myslenia detí predškolského veku. Jej organizátormi sú Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove. Cieľom je rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré najmenší budú potrebovať pri vstupe do školy.

      Logická olympiáda pre najmenších je určená deťom predškolského veku. Obsahom bolo preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností, potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky.

      Za účasť, každé dieťa dostalo Diplom. 

     • Otvorená hodina v slniečkovej triede ☀️🦆🐕🐈🐮🐔

     •  

       

      29.3.2023 sa slniečkova trieda premenila na gazdovský dvor, kde ich zobrali na zaškolenie ich pani učiteľky Janka a Veronika. Detičky plnili rôzne úlohy z viacerých oblastí, ukázali čo všetko sa už v MŠ naučili. Otvorenej hodiny sa zúčastnili rodičia, pani učiteľky zo ZŠ a pán starosta. A ako to prebiehalo si môžete pozrieť na fotografiách a v priloženom linku videa. Ďakujeme všetkým za účasť.

       

     • Školáci čítajú škôlkarom 📚📗🧑🧒

     • Marec je mesiacom kníh. Pri tejto príležitosti sme usporiadali ďalšiu aktivitu s knihami v spolupráci so školským klubom. Žiaci chodili detičkám čítať pred spaním rôzne tradičné rozprávky. 

      Ďakujeme, milí školáci! 

  • Kontakty

   • Meno školy: Materská škola ZŠ s MŠ Hladovka
   • E-mail: mshladovka@gmail.com
   • Tel.: + 421 910 397 269
   • Adresa školy: ZŠ s MŠ Hladovka Materská škola 027 13 Hladovka 47 Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje