• Materská škola v Hladovke bola založená 12. septembra 1966. Bola umiestnená v učiteľskej bytovke na 1. poschodí.  V školskom roku 1969/1970 bola materská škola presťahovaná do novoopravenej budovy bývalého učiteľského bytu pri kostole. Počet detí sa zvýšil na 28. Rodičia odpracovali na úprave okolia 200 hodín.
    • V rokoch 1971-1974 sa počet detí navštevujúcich MŠ pohyboval v priemere 30. Ani jedno dieťa nevedelo po slovensky.
    • V roku 1975/76 do prvého ročníka bolo zapísaných 17 detí.  Dňa 9.2. 1978 bola otvorená nová materská škola pri budove základnej školy. Bolo prihlásených 53 detí.
    • V školskom roku 1981/82 nastúpili do MŠ pani učiteľky Stareková Helena a Obrtáčová Daniela. Počet detí bolo 49 z toho 21 predškolákov.
    • 1982/ 83 vzrástol počet detí na 55.  V roku 1986 hygiena stanovila kapacitu na 40 detí.
    • Počas hlavných prázdnin v roku 1991 sme sa sťahovali do nových priestorov , ktoré boli plánované na zriadenie detských jaslí. V bývalej budove MŠ bol zistený vysoký únik formaldehydu do ovzdušia MŠ, ktorý presahoval niekoľko násobne povolenú hranicu. Detské jasle sa nezriadili, nakoľko nebol záujem a tak plánovaná budova na jasle prešla bezplatným prevodom zo zdravotníctva na školstvo. V tom čase bolo v MŠ zapísaných 50 detí. Upravovalo sa okolie. Za budovou sa zhotovilo pieskovisko, stoly a lavičky na sedenie. Na chodbe sme vytvorili goralský kútik a naša MŠ  sa začala intenzívnejšie venovať tradíciám.
    • V školskom roku 1993/94 sa so súhlasom MŠSR začali odovzdávať poplatky na prevádzkovanie materských škôl. Išlo o sumu 10 SK na jeden deň plus strava. To malo za následok zníženie počtu detí v materských školách a následné rušenie zariadení. Obec Hladovka vyšla v ústrety rodičom a 50% nákladov uhrádzali za rodičov predškolákov. Počet detí klesol a v MŠ v Hladovke fungovala jedna trieda.
    • V roku 1996 bol pre našu MŠ zvlášť významný. Od konca júna počas celých letných prázdnin, prebehla v MŠ výrazná rekonštrukcia v rekordnom čase. Vymenila sa stará strecha, strešné okná cez ktoré bola malá viditeľnosť najmä v zime. Zväčšili sa priestory šatne, prerobili hygienické zariadenia. Celá budova sa následne oteplila a dostala novú fasádu.
    • Od 01.04. 2002 sa materská škola pripojila ku základnej škole a stali sme sa jednym právnym subjektom. V tomto čase sme už boli dvojtriedna MŠ s počtom detí 31. V súčasnosti materskú školu navštevuje 44 detí. 
    • V rokoch 2013- 2016 sa vymaľovali priestory šatne, chodby a MŠ sa doplnila novým nábytkom. Triedy sa vybavili dvoma interaktívnymi tabuľami, tlačiarňami a dvoma počítačmi , ktoré sme získali prostredníctvom projektu Digiškola a AMW.
    • V školskom roku 2018/2019 sa naša MŠ zapojila do projektu KIA Motors Slovakia, vďaka ktorej sme zakúpili kolobežky, odrážadlá, bicykle. Vytvorili sme pohybový chodník a prekážkovú dráhu. 
  • Kontakty

   • Meno školy: Materská škola ZŠ s MŠ Hladovka
   • E-mail: mshladovka@gmail.com
   • Tel.: + 421 910 397 269
   • Adresa školy: ZŠ s MŠ Hladovka Materská škola 027 13 Hladovka 47 Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje